Projektikehitys

Nonagon Oy tarjoaa due diligence- ja Owner's Engineering -palveluita, projektien riskinhallintaa, voimalaitosten konseptikehityksen ja esisuunnittelun tukea sekä EPCM-projektien toteutusmallien määrittelyapua.

Voimalaitosten projektikehitys ja esisuunnittelun tuki

 • voimalaitoksen konsepti- ja projektikehityksen reunaehtojen tarkastelu
 • kannattavuuslaskelmat
 • mitoitus-, kassavirta- ja riskitarkastelut
 • esisuunnittelun tarpeiden määrittely ja tuki sen aikana

EPCM-projektin toteutusmallin määrittely ja hankinta

 • EPCM-hankintalaajuuden määritys / toimitusrajat
 • yksityiskohtainen perus- ja toteutussuunnittelun erittely EPCM-hankinnan pohjaksi
 • EPCM-hankintaneuvottelujen vetäminen ja toimittajien vertailu
 • EPCM-hankintasopimusten tekninen tuki

Projektien riskienhallintaprosessit

 • projektin riskienhallintaprosessin määrittely
 • riskitarkastelut
 • riskien hallinnan omistajuus projektin aikana
 • aikataulu- ja kustannuspohjainen riskianalyysi