Nonagon Oy  energia-alan liikkeenjohdon konsulttipalvelut

Nonagon Oy on energialiiketoimintaan keskittynyt liikkeenjohdon konsulttitoimisto, jonka periaatteena on asiakaslähtöinen ja luottamuksellinen toimintatapa. 

Kellon kuvake

Palvelut

Nonagon Oy:n ydinpalveluita ovat voimalaitosten konseptikehitys, EPCM-projektien toteutusmallit, projektien riskienhallintaprosessit sekä tekniset due diligence- ja Owner's Engineering -palvelut.

Sähköpostit tablettinäkymässä

Osaaminen

Konsulttipalvelujen pohjana on Nonagon Oy:n asiantuntijaverkoston vankka erityisosaaminen.

Teollisuusaluetta

Referenssit

Tutustu Nonagon Oy:n suorittamiin toimeksiantoihin ja referensseihin.

Energia-alan konsulttipalvelut

Nonagon tarjoaa energia-alan liikkeenjohdon konsultointia energia-alan yrityksille ja prosessiteollisuudelle. Toimeksiantojen toteutuksessa hyödynnetään laajaa käytännön kokemusta eri voimalaitosten ja energialiiketoiminnan osa-alueilta sekä yhteistyö- ja asiantuntijaverkostoa. 

Seuraavassa on esimerkkejä Nonagon Oy:n ydinosaamisesta:

  • Investointisuunnittelu ja kannattavuuslaskelmat

  • Projektiriskien hallintaprosessi

  • Voimalaitosten konseptikehitys ja esisuunnittelun tuki

  • Voimalaitosten due diligence

  • EPCM-toteutusmallin määrittely ja hankinta

  • Yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto (CHP)

  • Biomassaan perustuva energiantuotanto

  • Projektien Owner’s Engineering -tehtävät

  • Suuren kokoluokan projektien käytännön tehtävät projektin eri osa-alueilla.

Hehkulamppu täynnä ideoita

Nonagon Oy on tukena konseptikehityksessä ja riskienhallinnassa

Voimalaitosten konseptikehitys ja esisuunnittelun tuki ovat Nonagon Oy:n ydinosaamista. Asiakkaan projektintoteutusta voidaan edesauttaa määrittämällä EPCM-projektin toteutusmalli ja suorittaa EPCM-toteutuksen hankinta asiakkaan apuna. Yritys on myös tehnyt EPCM-hankintaan liittyviä toimeksiantoja voimalaitosprojektien lisäksi prosessiteollisuudelle.
Nonagon Oy:n asiantuntijaverkostolla on vuosikymmenien kokemus investointisuunnittelusta ja projektikehityksestä sekä voimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta.
Nonagon Oy on tukena erilaisten projektien riskinhallinnassa. Projektien aikataulupohjaisen riskiarvion avulla on mahdollista todentaa, miten projektin eri tehtävien aikataulullinen epävarmuus vaikuttaa erityisesti projektin kriittisen polun tehtäviin ja sitä kautta koko projektin toteutuksen aikatauluun.
Myös projektin kustannusarviota voidaan mallintaa siten, että eri kustannuserien toteutumisen epävarmuutta ja niiden keskinäistä riippuvuutta tarkastelemalla muodostetaan arvio koko kustannusarvion epävarmuudesta.

Nonagon Oy

Nonagon Oy:n toimeksiannot perustuvat ehdottomaan luottamuksellisuuteen. Esimerkiksi referenssien esittelyssä ei mainita asiakkaiden nimiä.

Yrityksen toiminnan peruspilareita ovat luotettavuus ja vahva ammattitaito. Nonagonin asiantuntijoiden käytännön kokemus voimalaitosten ja prosessilaitteistojen projekteista sekä käytöstä ja kunnossapidosta edesauttaa esimerkiksi korjaus- ja uusinvestointien teknisessä arvioinnissa.

Käytännön kokemus on tärkeä osatekijä myös projektien riskienhallintaprosessien määrittelyssä ja toimenpiteiden kohdentamisessa kriittisiin ja todennäköisiin osa-alueisiin.

Yhteystiedot

Nonagon Oy

 Selininkatu 1

    33240 Tampere

+358 40 773 2067

 jussi.juuti@nonagon.fi 

Y-tunnus: 2383246-7